قلم خش گیر اثر داره ؟

  1. samin

    قلم خشگیر اثر داره ؟

    این قلم های خشگیر که میگن واقعا اثر داره ؟ می خوام بخرم دو دلم
بالا