برنامه همرفیق

  1. Behzad

    برنامه همرفیق

    برنامه همرفیق برای شب اول نوید محمدزاده رو با ۵۰۰ میلیون تومان آورده واقعا این ترویج اشرافیت نیست؟ این برنامه با اسپانسر « آپ» ساخته شده نظرم در مورد آپ هم تغییر کرد
بالا