• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

admin_99

امضا

غنائم

 1. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  مداومت

  30 پیام ارسال کردید.
 3. 10

  I like it a lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 4. 2

  کسی شما را دوست دارد

  شخصی به یکی از پیام های شما واکنش مثبت نشان داد.
 5. 1

  اولین پیام

  دریافت یا ارسال اولین پیام .


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , امداد خودرو
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا