بالاترین امتیاز واکنش

 1. 134

  Venom

  عضو فعال
  • ارسال ها
   61
  • امتیاز کسب شده
   134
  • امتیاز
   33
 2. 91

  farzane

  عضو انجمن
  • ارسال ها
   257
  • پاسخ های درست
   2
  • امتیاز کسب شده
   91
  • امتیاز
   18
 3. 68

  faezeh.a75

  عضو انجمن
  • ارسال ها
   38
  • امتیاز کسب شده
   68
  • امتیاز
   18
 4. 61

  saman

  عضو انجمن
  • ارسال ها
   53
  • پاسخ های درست
   4
  • امتیاز کسب شده
   61
  • امتیاز
   18
 5. 57

  Behzad

  عضو انجمن
  • ارسال ها
   87
  • پاسخ های درست
   7
  • امتیاز کسب شده
   57
  • امتیاز
   18
 6. 53

  fatima

  عضو انجمن 30
  • ارسال ها
   41
  • پاسخ های درست
   3
  • امتیاز کسب شده
   53
  • امتیاز
   18
 7. 50

  naser

  عضو انجمن
  • ارسال ها
   61
  • پاسخ های درست
   4
  • امتیاز کسب شده
   50
  • امتیاز
   18
 8. 46

  asghar

  عضو انجمن
  • ارسال ها
   31
  • پاسخ های درست
   3
  • امتیاز کسب شده
   46
  • امتیاز
   18
 9. 46

  Nazanin

  عضو انجمن
  • ارسال ها
   55
  • پاسخ های درست
   2
  • امتیاز کسب شده
   46
  • امتیاز
   18
 10. 35

  admin_99

  Administrator
  • ارسال ها
   65
  • پاسخ های درست
   22
  • امتیاز کسب شده
   35
  • امتیاز
   18
 11. 30

  farideh

  عضو انجمن
  • ارسال ها
   62
  • پاسخ های درست
   5
  • امتیاز کسب شده
   30
  • امتیاز
   18
 12. 29

  stabekiove

  • ارسال ها
   32
  • پاسخ های درست
   2
  • امتیاز کسب شده
   29
  • امتیاز
   18
 13. 28

  shahla

  تازه وارد
  • ارسال ها
   13
  • امتیاز کسب شده
   28
  • امتیاز
   3
 14. 27

  farhad1385

  عضو انجمن
  • ارسال ها
   73
  • پاسخ های درست
   3
  • امتیاز کسب شده
   27
  • امتیاز
   18
 15. 26

  samin

  عضو انجمن
  • ارسال ها
   34
  • پاسخ های درست
   4
  • امتیاز کسب شده
   26
  • امتیاز
   18
 16. 21

  atefeh

  تازه وارد
  • ارسال ها
   16
  • امتیاز کسب شده
   21
  • امتیاز
   3
 17. 19

  sararezai

  تازه وارد
  • ارسال ها
   16
  • پاسخ های درست
   4
  • امتیاز کسب شده
   19
  • امتیاز
   3
 18. 17

  mohammad

  تازه وارد
  • ارسال ها
   20
  • امتیاز کسب شده
   17
  • امتیاز
   3
 19. 17

  صادقی

  تازه وارد
  • ارسال ها
   5
  • امتیاز کسب شده
   17
  • امتیاز
   3
 20. 16

  NAZILA

  عضو انجمن
  • ارسال ها
   35
  • پاسخ های درست
   7
  • امتیاز کسب شده
   16
  • امتیاز
   8
بالا