پلاک ۶۷ م مال کجاست ?

پاسخ درست
حروفنوع پلاکوضعیت واگذاری
الفدولتیسرشماره ۲۹ درحال واگذاری
باصفهان (۱)پایان شماره‌گذاری
تتاکسیسرشماره ۸۴ درحال واگذاری
جاصفهان (۲)پایان شماره‌گذاری
داصفهان (۳)پایان شماره‌گذاری
ژجانبازان
معلولین
سرشماره ۱۲ درحال واگذاری
سرشماره ۵۲ درحال واگذاری
ساصفهان (۴)پایان شماره‌گذاری
صاصفهان (۵)پایان...

طارمی

عضو انجمن
پلاک ۱۳ ، ۵۳ ، ۶۷ برای شهر اصفهان
پلاک ۴۳ برای شهرهای آران و بیگدل، کاشان، مبارکه، شاهین شهر، تیران و کرون
پلاک ۲۳ برای شهرهای خمینی شهر، فلاورجان، زرین شهر، کاشان، نجف آباد، شهرضا، نایین، نطنز، سمیرم، فولاد شهر
 

مهلا

تازه وارد
حروفنوع پلاکوضعیت واگذاری
الفدولتیسرشماره ۲۹ درحال واگذاری
باصفهان (۱)پایان شماره‌گذاری
تتاکسیسرشماره ۸۴ درحال واگذاری
جاصفهان (۲)پایان شماره‌گذاری
داصفهان (۳)پایان شماره‌گذاری
ژجانبازان
معلولین
سرشماره ۱۲ درحال واگذاری
سرشماره ۵۲ درحال واگذاری
ساصفهان (۴)پایان شماره‌گذاری
صاصفهان (۵)پایان شماره‌گذاری
طاصفهان (۶)پایان شماره‌گذاری
ععمومی (۱)پایان شماره‌گذاری
قاصفهان (۷)پایان شماره‌گذاری
ککشاورزیسرشماره ۶۳ درحال واگذاری
لاصفهان (۸)پایان شماره‌گذاری
ماصفهان (۹)پایان شماره‌گذاری
ناصفهان (۱۰)پایان شماره‌گذاری
واصفهان (۱۱)پایان شماره‌گذاری
ھاصفهان (۱۲)پایان شماره‌گذاری
یاصفهان (۱۳)پایان شماره‌گذاری
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا