• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

حسابداری به انگلیسی

sararezai

عضو انجمن
حسابداری = Accounting
کلمات پرکاربرد در حسابداری به انگلیسی :

Cost Accounting حسابداری بهای تمام‌شده
Credit بستانکاری
Debit بدهی
Equity سرمایه
Expense Cost مخارج
Invoice فاکتور

Departmental Accounting حسابداری دوایر
Dividends سود سهام

Cash-Basis Accounting حسابداری نقدی
Auditors حسابرسان
Accounts Payable حساب پرداختنی
Accrual Accounting حسابداری تعهدی
Accruals اقلام تعهدی
Accrued Expense هزینه‌های معوق
Accrual Basis مبنای تعهدی
Amortization استهلاک
Allocation تخصیص
Capital Surplus مازاد سرمایه
Asset دارایی
ﺑﻮدﺟﻪ Budget
Budgeting بودجه‌بندی
Audit Trail زنجیرۀ عطف حسابرسی

Accounts Receivable حساب‌های دریافتنی
 

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , امدادخودرو شهر
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا