• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

عاقبت

  1. erfan

    هم خانواده عاقبت ?

    هم خانواده عاقبت چیست ? تمامی هم خانواده های واژه عاقبت ؟ واژه های هم خانواده « عاقبت » چیستند ؟


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , امداد خودرو
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا