تاثیر مدل مو بر چهره

  1. admin_99

    تاثیر مدل مو بر چهره انسان ها

    تاثیر مدل مو بر چهره انسان ها خیلی از ما از میزان تاثیر مدل مو و حتی باز و بسته بودن مو ها آگاه نیستیم در تصاویر مشاهده میکنیم که تغییرات جزئی در مدل مو میتونه چهره یک فرد را کاملا متفاوت بکند .
بالا