سعدی

  1. stabekiove

    تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد

    همه عمر برندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی چه حکایت از فراقت که نداشتم ولیکن تو چو روی باز کردی در ماجرا ببستی نظری به دوستان کن که هزار بار از آن به که تحیتی نویسی و هدیتی فرستی دل دردمند ما...
  2. Behzad

    شعر های کوتاه و پرمعنا

    در این تاپیک اشعار با معنی عمیق و کوتاه رو منتشر کنیم با تشکر از همراهی همه دوستان اولین شعر رو خودم میذارم : مقابلت نکند با حجر به پیشانی مگر کسی که تهور کند به نادانی کس این خطا نپسندد که دفع دشمن خود توانی و نکنی و یا کنی و نتوانی سعدی
این وسایت توسط ایکس زد ان هاستینگ میزبانی و پشتیبانی میشود.جهت خرید هاست کلیک کنید .
بالا