• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

صراحت

  1. F

    هم خانواده صراحت ?

    تمامی هم خانواده های واژه صراحت ؟ واژه های هم خانواده « صراحت » چیستند ؟

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا