• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

سفسطه

 1. farzane

  سفسطه بيان عاطفي

  سفسطه بيان عاطفي : استفاده از كلماتي با بار ارزشي مثبت يا منفي به جاي استدلال هاي موافق يا مخالف يك مدعا كه مصاديق آن تهديد ،تطميع،جلب ترحم،آرزو،عوام فريبي و...است. في المثل:جواني در دادگاه تقاضا مي كرد در مجازات او تخفيف قائل شود زيرا او يتيم است.
 2. farzane

  سفسطه توسل به جهل

  سفسطه توسل به جهل: اشاره به اين مدعاي مورد نظرنفي و رد نشده و يا ما دليلي بر خلاف آن نداريم ،پس آن مدعا درست است و يا اين ادعا كه مدعاي مورد نظر اثبات نشده و ما دليلي بر تاييد آن نداريم پس آن مدعا نادرست است. في المثل:ما به طوري جدي به مسئله بخت و شانس معتقديم. زيرا علي رغم همه مخالفت ها تا...
 3. farzane

  سفسطه نقل وقول ناقص

  سفسطه نقل وقول ناقص نقل گزينشي بخشي از سخنان ديگران به قصد فريب دادن مخاطبان في المثل :پاپ وقتي وارد فرودگاه لندن شد،در جواب خبرنگار كه از او پدسيد،آيا قصد دارد در لندن به كلوپ هاي شبانه و ميكده ها برود؟وي با تعجب پرسيد:آيا در لندن كلوپ شبانه و ميكده وجود دارد؟ صبح فردا تيتر روزنامه ها چنين...
 4. farzane

  سفسطه بزرگ نمايي و کوچک نمایی

  سفسطه بزرگ نمايي: جلوه دادن جنبه يا جنبه هاي خاصي از يك واقعيت به صورت بزرگتر و مهمتر از آنچه هست. مثلا 97% از دانش آموزان سال آخر اين آموزشگاه سال گذشته در دانشگاههاي دولتي ،آزادو پيام نور پذيرفته شده اند. (درصد پذيرفته شدگان در دانشگاههاي مختلف مهم است ،اما گوينده با بيان مجموع97% پذيدفته شدن...
 5. farzane

  سفسطه اشتراك لفظ

  شخص در صدد اثبات محتوايي نيست و براي سخن خود استدلالي هم عرضه مي كند بلكه،صرفا مطلبي را مثلا در قالب يك قضيه ساده بيان مي كند.مواردي از اين مغالطه به قرار زير مي باشد: سفسطه اشتراك لفظ: استفاده از كلماتي كه داراي دو يا چند معنا هستند،بدون وجود قرينه اي دال بر معناي مورد نظر. مثال1:خانه ارزان...
 6. farzane

  سفسطه تركيب مفصل

  سفسطه تركيب مفصل تركيب دو جمله كه به صورت مجزا صادق اند،اما اگر در يك جمله مركب بيايند،جمله حاصل نادرست مي شود. مثال : اگر فردي هم نويسنده باشد، هم ورزشكار و در نويسندگي بدون مهارت و در ورزش ماهر ،در مورد اين فرد مي توان گفت: او نويسننده است؛ او ماهر است؛ به طور جداگانه حرف ما درست مي...
 7. farzane

  سفسطه واژه هاي مبهم

  سفسطه واژه هاي مبهم : استفاده از كلمات مبهمي كه قابليت تفصيلهاي متعددي دارند. مثلا كسي ادعا مي كند كه پول كمي دارد، بعد از تحقيق معلوم مي شود كه بيست ميليون دارد و در برابر اعتراض ديگران بگويد كه بيست ميليون تومان كه پولي نيست، نمي توان يك خانه مناسب خريد. از آن طرف كس ديگر بگويد كه پول زيادي...
 8. farzane

  سفسطه بستن راه استدلال

  سفسطه بستن راه استدلال : ايجاد زمينه اي كه مخاطبان،مطالبه دليل نكنند و امكان نقادي مدعاي مورد نظر سلب شود. مثلا من حاضر به همكاري با او نيستم و به نظرم آدم متقلبي است .من وقتي به چهره اين مرد نگاه مي كنم ،مي فهمم چه جور آدمي هستند.

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , امدادخودرو شهر
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا