فرانسه

  1. Behzad

    انگیزه مکرون از توهین به اسلام

    رییس‌جمهور فرانسه امانوئل مکرون با توهین به اسلام دنبال رسیدن به چه هدفی هست؟
بالا