SABATCO' آخرین فعالیت

  • S
    آزمایش 5-هیدروکسی ایندول اسید (5-HIAA) چیست ؟
  • S
    SABATCO به موضوع ماگ چیست ؟ پاسخ داد.
    ماگ به لیوان دسته دار از جنس سرامیک می گویند که لعاب براق دارد . ماگ ها در طرح ها و رنگ های مختلف تولید می شود . ماگ های حرارتی : طرح هایی روی ماگ وجود دارد که با ریختن مایعات داغ درون ماگ تغییر رنگ میدهند و عکس یا نوشته ای را ظاهر می...
بالا