Husin6544' آخرین فعالیت

 • Husin6544
  Husin6544 ارسال کرد در موضوع والپیپر کامیون در والپیپر.
  والپیپر کامیون والپیپر کامیون کمپرسی 4 محور با 2 محور فرمان پذیر شرکت رنو فرانسه
  • والپیپر کامیون .jpg
 • Husin6544
  Husin6544 به موضوع عکس نی نی های خوشگل پاسخ داد.
  عکس نی نی
  • نی نی (2).jpg
 • Husin6544
  Husin6544 ارسال کرد در موضوع باربری وطن مشهد در بحث آزاد.
  آدرس و تلفن باربری وطن مشهد
 • Husin6544
  Husin6544 به موضوع نوبت دهی به انگلیسی پاسخ داد.
  Make an appointment = نوبت گیری Schedule a patient = نوبت دهی sequencing = نوبتی Beam Scheduling = نوبت دهی reservation = نوبت دهی
 • Husin6544
  Husin6544 به موضوع روابط عمومی به انگلیسی پاسخ داد.
  Public relations Public relations officer English فارسی public relations روابط عمومی terms روابط general, public, universal, popular, common, عمومی amity , concord , entente روابط حسنه...
 • Husin6544
  Husin6544 به موضوع رزومه به انگلیسی پاسخ داد.
  Resume CV Curriculum Vitae در برخی از کشورها CV و برخی از Resume استفاده می‌کنند. برای مثال در آمریکا و کانادا رزومه و در اروپا CV متداول‌تر است و به طور عمومی می توان گفت که بهتر است برای پذیرش در دانشگاه ها از CV و برای استخدام از...
 • Husin6544
  Husin6544 به موضوع باعث افتخار به انگلیسی پاسخ داد.
  it's my honor it's my pleasure. I have the honor to it would be my honor..
 • Husin6544
  Husin6544 به موضوع روز های هفته به انگلیسی پاسخ داد.
  شنبه Saturday یکشنبه Sunday دوشنبه Monday سه شنبه Tuesday چهارشنبه Wednesday پنج شنبه Thursday جمعه Friday چیز ساده ای هست ولی بعضی از افراد این چیزا را فراموش میکنند امیدوارم مفید باشه
 • Husin6544
  hire purchase system buying after leasing, leasing with the option to buy at the end of the lease period
این وسایت توسط ایکس زد ان هاستینگ میزبانی و پشتیبانی میشود.جهت خرید هاست کلیک کنید .
بالا