• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

farzane

اینستاگرام
wqwq

پیروان

غنائم

 1. 15

  Seriously likeable!

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 2. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 5

  مداومت

  30 پیام ارسال کردید.
 4. 10

  I like it a lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 5. 2

  کسی شما را دوست دارد

  شخصی به یکی از پیام های شما واکنش مثبت نشان داد.
 6. 1

  اولین پیام

  دریافت یا ارسال اولین پیام .


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , امداد خودرو
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا