• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

کپشن در مورد مادر فوت شده

کپشن در مورد مادر فوت شده​

مادر هر کس وطن اوست
دنیا بدون مادرها غربت محض است

به گفته مادری به فرزندانتان در کودکی شیر سگ بدهید تا وفا را از سگ بیاموزد
به کجا داریم میرسیم;
یک مادر چندین فرزند خود را در یک اتاق بزرگ میکنه ولی یه روزی بچه ها یه اتاق برای نگهداری مادر فراهم نمیکنند
خدایا از سر تقصیراتمون بگذر
روح تمام مادران و پدران آسمانی شاد
 

zanyar

عضو انجمن

متن در مورد مادر فوت شده​

مادر، خسته شده ام از این دنیایی که تو در آن نیستی، خسته شده ام از این دنیایی که وقتی تو از آن پر کشیدی جز غم و اندوه در آن چیزی نیافتم. مادر، به من بگو چطور دلت آمد فرزندت را در میان این همه غم و اندوه تنها بگذاری و برای همیشه بروی؟ مگر آن دنیا زیباتر از دنیایی بود که با من بودی؟ مگر نمیگفتی خوشبختی با من برایت معنا می شود؟ مگر نمیگفتی برای من که فرزندت باشم حاضری هر کاری بکنی؟ این بود کاری که میخواستی در حقم انجام دهی؟ اینکه از پیشم بروی و برای همیشه تنهایم بگذاری؟ مادر، لبخند تو را در ذهن حک کرده ام و هر بار که میخواهم با غم نبودنت کنار بیایم دوباره لبخندت را به یاد می آورم و وجودم به لرزه در می آید. مادر جانم، حق دارم بلرزم، این لرز از یک ترس است، از ترسی که نبودن تو را فریاد می زند، نبودن تو در کنار من وقتی در برابر مشکلات و سختی های دنیا قرار است که قرار بگیرم.
 

zanyar

عضو انجمن

شعر در مورد مادر فوت شده​

ای دیده ببار چو مادر نیست دگر

آن سایه‌ی مهربان به سر نیست دگر

زآن چهره‌ی پرتبسمش صد افسوس

جز عکس و ماتمی اثر نیست دگر


شعر برای مادر فوت شده​

گلهای بهشت سایه بانت مادر

صد دسته ستاره ارمغانت مادر

دیگر چه کسی چشم به راهم باشد

قربان نگاه مهربانت مادر

شعر مادر فوت شده​

شعله ای خاموش گشت و خانه ای بی نور شد

گوهر ارزنده ای پنهان به خاک گور شد

مادر شایسته ای زین عالم ناپایدار

روشن آن دیده که رویش می دید

 

🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا