ولتجار

saman

عضو انجمن
بانکی ها رو اصلا اعتماد نکنید چون یهو دولت حمایتش رو برداره سقوط میکنن
 
بالا