• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده زمان

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده زمان چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه زمان ؟
واژه های هم خانواده « زمان » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. زمانی
  2. همزمان
  3. بی زمان
  4. زمانه
  5. زمانمند
  6. زماندار

مترادف زمان: دوران، روزگار، زمانه، دوره، عصر، عهد، فصل، موسم، نوبت، هنگام، فرصت، مجال، وقت، مدت، موعد


لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , امدادخودرو شهر
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا