• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

راستی به انگلیسی

پاسخ درست
Really

truth
حقیقت, صدق, راستی, راست, درستی, صداقت

integrity
تمامیت, درستی, امانت, کمال, بی عیبی, راستی

verticality
راستی, قائمي, حالت عمودی, عمودیت

sooth
راستی

fidelity
وفاداری, صداقت, راستی, سرسپردگی

veracity
صحت, صداقت, راستگویی, راستی

rectitude
درستکاری, صحت, درستی, راستی, صحت عمل, راستگری

verity
حقیقت, صحت, واقعیت, صدق, سخن راست, راستی

probity
پاکدامنی, پیروی دقیق از اصول, راستی

troth
نامزد, سرسپردگی, وفاداری, پیمان, وفا, راستی
قید

really
واقعا, راستی, براستی, بالفعل
حرف ندا

Indeed!
راستی

sasan_1383

عضو انجمن
Really

truth
حقیقت, صدق, راستی, راست, درستی, صداقت

integrity
تمامیت, درستی, امانت, کمال, بی عیبی, راستی

verticality
راستی, قائمي, حالت عمودی, عمودیت

sooth
راستی

fidelity
وفاداری, صداقت, راستی, سرسپردگی

veracity
صحت, صداقت, راستگویی, راستی

rectitude
درستکاری, صحت, درستی, راستی, صحت عمل, راستگری

verity
حقیقت, صحت, واقعیت, صدق, سخن راست, راستی

probity
پاکدامنی, پیروی دقیق از اصول, راستی

troth
نامزد, سرسپردگی, وفاداری, پیمان, وفا, راستی
قید

really
واقعا, راستی, براستی, بالفعل
حرف ندا

Indeed!
راستی
 
پاسخ درست

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , دانلود آهنگ , دکوراسیون داروخانه
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

logo-samandehi
بالا