• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

حکایت انواع مردم

دولتمند

تازه وارد

معنی داستان و حکایت انواع مردم​

همانطور که در کتاب فارسی ششم آمده است، بدان که مردم از سه جنس اند:

بعضی چون غذا هستند که وجودشان برای ما لازم است.بعضی چون دارو هستند که فقط گاهی به آنها نیاز داریم.
برخی دیگر مانند بیماری هستند که ما هرگز به آنها نیاز نداریم ولیکن گاهی گرفتارشان می شویم که در جنین هنگامی باید صبر و تحمل داشته باشیم تا به سلامت از دست آنها، رها شویم.
بر اساس ابوحامد،امام محمد غزالی،کیمیای سعادت با اندکی تغییر و بازنویسی.

حکایت انواع مردم را به زبان ساده بنویسید :


مفهوم اول : این حکایت مردم را به سه دسته نیک، خوب و بسیار بد تقسیم می کند. انسان های نیک مانند پدر و مادر می باشند و دشمن، دوست ناباب و کسانی که به ما ضرر می زنند جزو دسته سوم می باشند.مفهوم دوم : مردم از سه دسته می باشند، دسته اول کسانی می باشند که همیشه و همه وقت به آنها نیاز داریم یعنی مثل یه دوست مهربون می مونه که همیشه بهش نیازمندیم.

دسته دوم مثل دارو می مونه که ما بعضی اوقات بهش احتیاج داریم مثل یه دوست راز دار.

اما دسته دوم انسان هایی هستند که نباید در زندگی ما باشند زیرا آنها با بیماری هیچ فرقی ندارند و باعث خراب شدن زندگی ما می شوند ولی بعضی اوقات گرفتار آنها می شویم و باید صبر و تحمل داشته باشیم.
 

خسرو

عضو انجمن
دوستان بر سه قسمند:

-1برخی از آنها مانند غذا هستند که انسان همیشه به آنها نیازمند است.

- 2برخی ازآنها مانند دارو هستندکه انسان گاهی به آنها محتاج است.

- 3برخی ازآنها مانند بیماری ومرض هستند که انسان باید همیشه از انها دوری کند زیرا جز بیچارگی چیزی به ارمغان نمیاورد.

دلا یاران سه قسمند ار بدانی

زبانی اند وجانی ونانی

به نانی نان بده از در برانش

زبانی را مدارا کن زبانی

ولیکن یار جانی را نگهدار

به پایش جان بده گر می توانی
 

خواهران_بسیج

عضو انجمن
گل خانم : مردم سه دسته اند برخی چون غذا هستن و بودنشان برای ما واجب است و برخی دیگر دارو هستند که همیشه به آن نیاز نداریم وبقیه آن ها مثل بیماری که ما اصلا به آن نیازی نداریم ولی بعضی موقع ما به آن گرفتار میشویم که باید صبر کنیم تا دوبارهسالم شویم و از آن ها رها شویم.

کیانا : معنى صفحه 53 كتاب فارسى ششم دوستان از سه گروه هستند. بعضى مثل غذا هستن و بعضى أوقات به انها نياز داريـم.بعضى از انها مثل دارو هستند كه هميشه به انها احتياج داريـم.و بعضى هم مثل بيمارى هستند كه بايد با صبر وتحمل به سلامت از دست انها رها شويم..

نویسنده :‌ مردم از ۳ جنس تشکیل شدن جنس اول میتونه مثل غذا باشه که ما همیشه به آنها نیاز داریم ماننده (مادر و پدر ) ، جنس دوم مثل دارو هستن که ما بعضی وقت ها به آنها نیاز داریم مثل
( دکتر ) ، جنس سوم میتونه بیماری باشه که ما هیچ وقت به آنها نیاز نداریم ولی بعضی اوقات اسیر آنها میشویم که باید در آن هنگام تحمل و صبر داشته باشیم تا به راحتی و سلامت از دست آنها رها و خلاص شویم.
 

🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا