نتایح جستجو

 1. G

  به طوری که به انگلیسی ?

  معادل « به طوری که » در زبان انگلیسی چی میشه ?
 2. G

  دوست به انگلیسی چگونه نوشته می شود ?

  دوست به انگلیسی چگونه نوشته می شود ?
 3. G

  شعر در مورد چوب

  علم و حساب و فلسفه محتاج برگ کاغذند کاغذ به این با ارزشی در ابتدا چوب است و بس پیدایش و ذوب فلز از چوب چیزی کم نکرد بی شک هوادار بشر تا انتها چوب است وبس این ماده سخت و خشن در دست خراطان خمیر اشکال زیبا چون بلور در مبل ها چوب است و بس می گفت استادی ز چوب آنقدر با حرص و ولع من فکر می کردم...
 4. G

  هم خانواده تبلیغ ?

  مبلغ تبلیغات تبلیغاتی بلغ ابلاغ مبلغین مترادف تبلیغ: آگهی، ابلاغ، اشاعه، پروپاگاند، ترویج، ابلاغ کردن، رسانیدن، اشاعه دادن، ترویج کردن برابر پارسی: رساندن پیام، آگهی، آوازه گری، پیام رسانی، گسترش، نمایاندن آگهی
 5. G

  هم خانواده لازم ?

  ملزم ملزوم لازمات الزام الزامی لزوم مترادف لازم: بایست، بایسته، دربایست، ضرور، ضروری، فرض، ملزم، واجب برابر پارسی: بایسته، بایا، دربایست، نیاز، نیازین


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا