• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

نتایح جستجو

 1. قوانین_حقوقی

  وکتور کرنومتر / دانلود رایگان

  عکس کرنومتر
 2. قوانین_حقوقی

  جمعیت شیراز چقدر است ?

  جمعیت شهر شیراز چقدر است ?
 3. قوانین_حقوقی

  پرچم ایران png

 4. قوانین_حقوقی

  پرچم ایران png

 5. قوانین_حقوقی

  پرچم ایران png

  پرچم ایران عمودی
 6. قوانین_حقوقی

  ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده(۱۴۳) این قانون مسوول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف- انحلال شخص حقوقی ب- مصادره کل اموال پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت...
 7. قوانین_حقوقی

  ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود: درجه ۱ - حبس بیش از بیست و پنج سال - جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال - مصادره کل اموال - انحلال شخص حقوقی درجه ۲ - حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال - جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون...
 8. قوانین_حقوقی

  ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور...
 9. قوانین_حقوقی

  ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.
 10. قوانین_حقوقی

  ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.
 11. قوانین_حقوقی

  ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.
 12. قوانین_حقوقی

  ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است: الف- حد ب- قصاص پ- دیه ت- تعزیر تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده(۲۰) خواهد بود.
 13. قوانین_حقوقی

  ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسوولیت کیفری و مدنی است و در غیر...
 14. قوانین_حقوقی

  ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.
 15. قوانین_حقوقی

  ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود: الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی وصلاحیت ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی ت- قوانین مربوط به مرور زمان تبصره ـ در صورتی که در مورد بند(ب) حکم قطعی...
 16. قوانین_حقوقی

  ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی...
 17. قوانین_حقوقی

  ماده ۹ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۹ قانون مجازات اسلامی مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین‌المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد.
 18. قوانین_حقوقی

  ماده ۸ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۸ قانون مجازات اسلامی هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینکه: الف- متهم در جرائم موجب تعزیر...
 19. قوانین_حقوقی

  ماده ۷ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۷ قانون مجازات اسلامی علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه: الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم...
 20. قوانین_حقوقی

  ماده ۶ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶ قانون مجازات اسلامی به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرائم ماموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود.

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , امدادخودرو شهر
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا