• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

نتایح جستجو

 1. hassan_reza

  متروپل یعنی چه ?

  واژه متروپل در زبان یونانی به معنی « مادر شهر » یا شهر بسیار بزرگ می‌باشد، این واژه در فارسی معاصر به « کلان شهر » معنی و معادل سازی شده است.
 2. hassan_reza

  هم خانواده مسخره ?

  هم خانواده مسخره چیست ? تمامی هم خانواده های واژه مسخره ؟ واژه های هم خانواده « مسخره » چیستند ؟
 3. hassan_reza

  ماده ۱۲۰ قانون مدنی

  ماده ۱۲۰ قانون مدنی اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر وی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند ‌مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.
 4. hassan_reza

  ماده ۱۱۹ قانون مدنی

  ماده ۱۱۹ قانون مدنی هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمیتواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای ‌ دیگر از دیوار بگذارد.
 5. hassan_reza

  ماده ۱۱۸ قانون مدن

  ماده ۱۱۸ قانون مدنی هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید ‌مگر به اذن شریک دیگر.
 6. hassan_reza

  ماده ۱۱۷ قانون مدنی

  ماده ۱۱۷ قانون مدنی اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده باید آنکه خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.
 7. hassan_reza

  ماده ۱۱۶ قانون مدنی

  ماده ۱۱۶ قانون مدنی هر گاه احد شرکاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر میتواند بنای دیوار را تجدید‌ کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود والا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.
 8. hassan_reza

  ماده ۱۱۵ قانون مدنی

  ماده ۱۱۵ قانون مدنی در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر ‌میتواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.
 9. hassan_reza

  ماده ۱۱۴ قانون مدنی

  ماده ۱۱۴ قانون مدنی هیچ یک از شرکاء نمیتواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد.
 10. hassan_reza

  ماده ۱۱۳ قانون مدنی

  ماده ۱۱۳ قانون مدنی مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.
 11. hassan_reza

  ماده ۱۱۲ قانون مدنی

  ماده ۱۱۲ قانون مدنی هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت‌ شود.
 12. hassan_reza

  ماده ۱۱۱ قانون مدنی

  ماده ۱۱۱ قانون مدنی هر گاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
 13. hassan_reza

  ماده ۱۱۰ قانون مدنی

  ماده ۱۱۰ قانون مدنی بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کنند.
 14. hassan_reza

  ماده ۱۰۹ قانون مدنی

  ماده ۱۰۹ قانون مدنی دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب میشود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن ‌موجود باشد.
 15. hassan_reza

  ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی

  ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست تامین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
 16. hassan_reza

  ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی

  ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.
 17. hassan_reza

  ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی

  ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی درکلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امورحسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای...
 18. hassan_reza

  ماده ۱۰۸ قانون مدنی

  ماده ۱۰۸ قانون مدنی در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر‌ اینکه مانع قانونی موجود باشد.
 19. hassan_reza

  ماده ۱۰۷ قانون مدنی

  ماده ۱۰۷ قانون مدنی تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار دادند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت ‌انتفاع اقتضا میکند.
 20. hassan_reza

  ماده ۱۰۶ قانون مدنی

  ماده ۱۰۶ قانون مدنی مالک ملکی که مورد حق‌ الارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با ‌اجازه صاحب حق.

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , امدادخودرو شهر
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا