• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

نتایح جستجو

 1. vakil_yar

  ماده ۱۸۰ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۸۰ قانون مجازات اسلامی شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.
 2. vakil_yar

  ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
 3. vakil_yar

  ماده ۱۷۸ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۷۸ قانون مجازات اسلامی شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط برآنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.
 4. vakil_yar

  ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد: الف- بلوغ ب- عقل پ- ایمان ت- عدالت ث- طهارت مولد ج- ذینفع نبودن در موضوع چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها ح- عدم اشتغال به تکدی خ- ولگرد نبودن تبصره ۱- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود...
 5. vakil_yar

  ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود. تشخیص میزان تاثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضائی با دادگاه است.
 6. vakil_yar

  ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.
 7. vakil_yar

  ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.
 8. vakil_yar

  ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمیکه مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.
 9. vakil_yar

  ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است: الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد تبصره ۱- برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است. تبصره ۲ - در مواردی که...
 10. vakil_yar

  ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمیرسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که دراین صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر می کند.
 11. vakil_yar

  ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.
 12. vakil_yar

  ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.
 13. vakil_yar

  ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
 14. vakil_yar

  ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
 15. vakil_yar

  ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود. تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.
 16. vakil_yar

  ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.
 17. vakil_yar

  ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از...
 18. vakil_yar

  ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه ادلهای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.
 19. vakil_yar

  ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رای صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.
 20. vakil_yar

  ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. تبصره- احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , امدادخودرو شهر
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا