• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

نتایح جستجو

 1. RAFSANJANI

  خانه سالمندان به انگلیسی ?

  خانه سالمندان به انگلیسی چی میشه ?
 2. RAFSANJANI

  عکس توربین بادی

  عکس توربین بادی در دریا
 3. RAFSANJANI

  عکس توربین بادی

  عکس توبین بادی
 4. RAFSANJANI

  عکس توربین بادی

  عکس با کیفیت از توربین بادی تصویر نیروگاه بادی با کیفیت بسیار بالا
 5. RAFSANJANI

  هم خانواده محذور

  هم خانواده محذور چیست ? تمامی هم خانواده های واژه محذور ؟ واژه های هم خانواده « محذور » چیستند ؟
 6. RAFSANJANI

  وکتور کامنت اینستاگرام png

  وکتور کامنت اینستاگرام دانلود رایگان وکتور کامنت اینستاگرام به صورت زمینه شفاف، با بهترین کیفیت مناسب برای کار های گرافیکی و چاپ. فرمت: png قیمت : free Instagram icon template on transparent background PNG
 7. RAFSANJANI

  هم خانواده گل

  گلدار گلی گلگی گلریز گلچین مترادف گل: تراب، خاشاک، خاک، طین، غبرا، جدا، زمین، لای، لجن، وحل | زهر، ورد، داغ
 8. RAFSANJANI

  هم خانواده متون

  متن متنی متون [ م ُ ] ( ع اِ ) ج ِ متن. متون [ م ُ ] ( ع مص ) جای گرفتن و اقامت کردن ( از منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ) ( آنندراج ) ( از اقرب الموارد ).
 9. RAFSANJANI

  هم خانواده لحاظ

  ملاحظه ملاحظات ملحوظ مترادف لحاظ: دید، ملاحظه، نظر، نگرش، دیدگاه، زاویه، منظر برابر پارسی: نگرش، نگر، دید، رو، دیدگاه
 10. RAFSANJANI

  هم خانواده انجم

  منجم نجمه نجوم نجومی نجم تنجيم : علم احکام نجوم نَجَام : ستاره شناس. مُتَنَجِم : منجم و ستاره شناس. مترادف انجم: اختران، ستارگان، سها، کوکب ها
 11. RAFSANJANI

  هم خانواده مقصد

  قصد مقصود قاصد مقاصد مترادف مقصد: قصد، مراد، منظور، نظر، نیت، مطلوب، خواست، آماج، هدف متضاد مقصد: مبداء برابر پارسی: آماجگاه، خواستگاه، کرانه
 12. RAFSANJANI

  هم خانواده موتور

  موتوری موتورخانه موتوریزه مترادف موتور: مولد نیروی مکانیکی، خودرو، ماشین، موتورسیکلت، انجین، مکینه، نیروی محرکه برابر پارسی: یارنده، نیروگر، نیروده
 13. RAFSANJANI

  هم خانواده کتاب

  مکتوب مکتوبات کتبی کاتب کتابت کتب کتابی کتابخانه کتابدار کتابچه کتابفروش کتابفروشی کتابنامه کتابسوزی مترادف کتاب: تذکره، دفتر، دیوان، رساله، سفینه، صحیفه، کتابچه، کشکول، مصحف، مکتوب، نامه، نوشته برابر پارسی: نسک، نوشته، نامک، ماتیکان، نوشتار
 14. RAFSANJANI

  هم خانواده زمان

  زمانی همزمان بی زمان زمانه زمانمند زماندار مترادف زمان: دوران، روزگار، زمانه، دوره، عصر، عهد، فصل، موسم، نوبت، هنگام، فرصت، مجال، وقت، مدت، موعد
 15. RAFSANJANI

  هم خانواده کشف

  کاشف مکشوف اکتشاف اکتشافی مکتشف مکتشفان مترادف کشف: انکشاف، شهود، پیدا کردن، یافتن برابر پارسی: پیداکردن، پی بردن، آشکارساختن، هویدا کردن، پی برد، یافته، نویابی، یابش، یافتن
 16. RAFSANJANI

  هم خانواده عیب

  معیوب عیوب مترادف عیب: آهو، صدمه، علت، فساد، منقصت، نقصان، نقص، نقیصه، وصمت، تقصیر، خرده، خطا، بدی، زشتی، شایبه، معرت، رسوایی، عار برابر پارسی: بدی، آک، کمبود، لغزش
 17. RAFSANJANI

  هم خانواده شاهد

  مشهد شهید شهادت استشهادی مستشهد مستشهدین مشهود شاهدان شهادتین اشهد تشهد مشاهدین مشاهدت مشاهد مترادف شاهد: مثال، نمودار، نموده، نمونه، غلام، محبوب، معشوق، مغبچه، تماشاچی، حاضر، حی، گواه، ناظر، شهید متضاد شاهد: غایب برابر پارسی: گواه، انجمن، گواهی دهنده
 18. RAFSANJANI

  هم خانواده جاذبه

  جذب جذاب جاذب مجذوب انجذب مجذوبات مترادف جاذبه: جذب، جذبه، جلب، گیرایی، کشش، ملاحت متضاد جاذبه: دافعه برابر پارسی: کشش، ربایش، گرانش
 19. RAFSANJANI

  هم خانواده معلوم

  علم علمی معلم عالم معلومات متعلم تعلم تعلیم تعلیماتی اعلم استعلام مترادف معلوم: آشکار، آشکارا، پیدا، دانسته، روشن، شناخته، شناخته شده، ظاهر، عیان، فاش، محرز، مرئی، مشخص، مشهود، معین، نمایان، واضح، هویدا متضاد معلوم: مجهول، نامعلوم برابر پارسی: دانسته، نمایان، آشکار
 20. RAFSANJANI

  هم خانواده توانا

  توانایی توان توانمند توانمندی توانگر توانگری توانبخش توانبخشی توانفرسا توانفرسایی توانستن ناتوان مترادف توانا: پرقدرت، توانمند، زورمند، قادر، قدرتمند، قوی، نیرومند، باقدرت، متنفذ، مقتدر متضاد توانا: ناتوان

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , امدادخودرو شهر
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا