• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

نتایح جستجو

 1. معلم

  هم خانواده تنبیه چیست ?

  متنبه تنبیهی معنی تنبیه: تادیب، تعذیب، تعزیر، توبیخ، جزا، سیاست، عقاب، گوشمال، گوشمالی، مجازات، نسق ، بیدار کردن، هشیار ساختن، آگاه کردن، واقف کردن ، تادیب کردن، گوشمالی دادن، مجازات کردن
 2. معلم

  هم خانواده ضمیر چیست ?

  ضمیران ضمایر ضمیره ضمائر معنی ضمیر: اندرون، اندیشه، باطن، حال، خاطر، دل، ذهن، نهاد، نیت، وجدان
 3. معلم

  هم خانواده قالب چیست ?

  قالبی قلب معنی قالب: شکل، طرح، فرم، هیئت، بدن، تن، کالبد، قطع، بوته زرگری
 4. معلم

  هم خانواده سجده چیست ?

  سجاد مسجود سجد مسجد مساجد سجاده ساجد ساجده مترادف سجده: سر بر زمین مهر گذاشتن
 5. معلم

  هم خانواده قبل چیست ?

  قبلی قبلا
 6. معلم

  هم خانواده صبح چیست ?

  صباح صبحدم صبحانه
 7. معلم

  هم خانواده داوری چیست ?

  داور داوران معنی داور: حاکم، حکم، قاضی، میانجی، هیربد
 8. معلم

  هم خانواده دانایی چیست ?

  دانا دانستن دانشمند دانش معنی دانایی: آگاهی، حکمت، خرد، دانش، علم
 9. معلم

  هم خانواده شاه چیست ?

  پادشاه شاهنشاه شاهانه شاه: امپراطور، امیر، پادشاه، حاکم، خدیو، سلطان، شاهنشاه، شهریار، ملک، والی
 10. معلم

  هم خانواده شرکت چیست ?

  شریک شرک مشرک تشریک مشارکت مشترک شریک اشتراک مشترکین معنی شرکت: کارتل، کمپانی، کنسرسیوم، انبازی، شراکت
 11. معلم

  هم خانواده دانش چیست ?

  دانشجو دانشمند دانشطلب دانشفزا
 12. معلم

  هم خانواده شغل چیست ?

  شاغل مشغول اشغال اشتغال مشغولین معنی شغل: پیشه، حرفه، سمت، کار، کسب، مقام، منصب، مشغله، اشتغال، خدمت، عمل، فعل، وظیفه شغل. [ ش ُ / ش َ / ش َ غ َ / ش ُ غ ُ ] ( ع اِ ) کار. ( ناظم الاطباء ). کار و بی فرصتی. ( غیاث اللغات ). کار. ج ، اشغال. ( مهذب الاسماء ). ضد فراغ. ج ، اشغال ، شغول. ( از اقرب...
 13. معلم

  هم خانواده تخریب چیست ?

  مخرب خراب خرابی تخریبچی معنی تخریب: انهدام، خرابی، ویران سازی، خرابکاری لغت نامه دهخدا تخریب. [ت َ ] ( ع مص ) ناآباد کردن چیزی را ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ). ویران کردن ( تاج المصادر بیهقی ) ( ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ). خراب کردن. ( آنندراج ) ویرانی و خرابی و پایمالی و پاسپردگی و...
 14. معلم

  هم خانواده بلیغ چیست ?

  ابلاغ مبلغ تبلیغ تبلیغات ابلاغیه مبلغین معنی بلیغ مترادف و معادل واژه بلیغ: رسا شیوا زبان آور سخن آرا چیره زبان فصیح گشاده زبان
 15. معلم

  هم خانواده ابلاغ چیست ?

  بلیغ مبلغ تبلیغ تبلیغات ابلاغیه مبلغین لغت نامه دهخدا ابلاغ. [ اِ ] ( ع مص ) رسانیدن. گذاردن ( پیام ). ایصال. انهاء. || انذار. ( تاج المصادر بیهقی ).
 16. معلم

  هم خانواده واقف چیست ?

  وقف موقوف موقوفات موقوفه متوقف توقف واقفیه
 17. معلم

  هم خانواده فرض چیست ?

  فرضیات فرضی مفروض افراض فارض معنی فرض در فرهنگ معین (جَ ) [ ع. ] = ۱ - (مص م) گرد کردن ۲ - فراهم کردن ، فراهم آوردن ۳ - آسوده (صفتی است برای خاطر ): خاطرجمع ۴ - (اِ. ) انجمن ، مجمع ۵ - گروه ، جمعیت ۶ - مجموع ، همه ۷ - یکی از چهار عمل اصلی و آن افزودن دو یا چند عدد است به یکدیگر ۸ - کلمه ای ک...
 18. معلم

  هم خانواده جمع چیست ?

  اجماع جمع تجمع مجتمع مجموعه مجموع جامع جامعه اجتماع مجمع جماعت تجمیع معنی جمع در فرهنگ معین (جَ ) [ ع ]= ۱ - (مص م . ) گرد کردن ۲ - فراهم کردن ، فراهم آوردن ۳ - آسوده (صفتی است برای خاطر ): خاطرجمع ۴ - (اِ. ) انجمن ، مجمع ۵ - گروه ، جمعیت ۶ - مجموع ، همه ۷ - یکی از چهار عمل اصلی و آن افزودن...
 19. معلم

  هم خانواده مجموع چیست ?

  اجماع جمع تجمع مجتمع مجموعه مجموع جامع جامعه اجتماع مجمع جماعت تجمیع معنی مجموع در فرهنگ معین (مَ ) [ ع ] = ۱ - (اِمف) گرد آمده، گرد - آورده شده ۲ - (اِ ) حاصل جمع (ریاضی ) ۳ - مجموعاً، همگی فرهنگ عمید ۱. حاصل اضافه شدن چند چیز به هم، جمع، کل. ۲. [قدیمی] گردآمده، گردآورده شده. ۳. (اسم )...
 20. معلم

  هم خانواده اجماع

  اجماع جمع تجمع مجتمع مجموعه مجموع جامع جامعه اجتماع مجمع جماعت تجمیع معنی اجماع در فرهنگ معین ( اِ ) [ ع ] = ۱ - (مص ل) گرد آمدن، متفق شدن بر انجام کاری. ۲ - (مص م) جمع کردن ۳ - (اِمص) در فقه اسلامی به معنی اتفاق کلمة فقها در مسئله ای یا امری. فرهنگ عمید ۱. اتفاق و هماهنگی گروهی در امری،...

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , دانلود آهنگ , دکوراسیون داروخانه
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

logo-samandehi
بالا