• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

نتایح جستجو

 1. S

  ماده ۳۹۳ قانون مدنی

  ماده ۳۹۳ قانون مدنی راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود.
 2. S

  ماده ۳۹۲ قانون مدنی

  ماده ۳۹۲ قانون مدنی در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت بکل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع بعلتی از علل در‌مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.
 3. S

  ماده ۳۹۱ قانون مدنی

  ماده ۳۹۱ قانون مدنی در صورت مستحق‌ للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
 4. S

  ماده ۳۹۰ قانون مدنی

  ماده ۳۹۰ قانون مدنی اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
 5. S

  ماده ۳۸۹ قانون مدنی

  ماده ۳۸۹ قانون مدنی اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند.
 6. S

  ماده ۳۸۸ قانون مدنی

  ماده ۳۸۸ قانون مدنی اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
 7. S

  هم خانواده صنعت چیست ?

  هم خانواده صنعت تمامی هم خانواده های واژه صنعت ؟ واژه های هم خانواده « صنعت » چیستند ؟
 8. S

  هم خانواده صحبت چیست ?

  هم خانواده صحبت تمامی هم خانواده های واژه صحبت ؟ واژه های هم خانواده « صحبت » چیستند ؟
 9. S

  هم خانواده سیاست چیست ?

  هم خانواده سیاست تمامی هم خانواده های واژه سیاست ؟ واژه های هم خانواده « سیاست » چیستند ؟
 10. S

  هم خانواده لیاقت چیست ?

  هم خانواده لیاقت تمامی هم خانواده های واژه لیاقت ؟ واژه های هم خانواده « لیاقت » چیستند ؟
 11. S

  هم خانواده فضل چیست ?

  هم خانواده فضل تمامی هم خانواده های واژه فضل ؟ واژه های هم خانواده « فضل » چیستند ؟
 12. S

  هم خانواده فریب چیست ?

  هم خانواده فریب تمامی هم خانواده های واژه فریب ؟ واژه های هم خانواده « فریب » چیستند ؟
 13. S

  هم خانواده کلمه دشمن

  هم خانواده دشمن تمامی هم خانواده های واژه دشمن ؟ واژه های هم خانواده « دشمن » چیستند ؟
 14. S

  هم خانواده احادیث چیست ?

  حدیث محدث تحدیث احداث حادث حادثه
 15. S

  هم خانواده کیفیت چیست ?

  هم خانواده کیفیت تمامی هم خانواده های واژه کیفیت ؟ واژه های هم خانواده « کیفیت » چیستند ؟
 16. S

  عکس قاب عکس مشکی

  عکس قاب عکس زمینه شفاف
 17. S

  عکس قاب عکس مشکی

  وکتور بشقاب چینی دانلود رایگان انواع وکتور قاب عکس مشکی png با بهترین کیفیت به صورت زمینه شفاف مناسب کارهای گرافیکی و چاپ در اندازه های بزرگ . فرمت: png قیمت : free
 18. S

  عکس زغال با کیفیت بالا

  عکس ذغال
 19. S

  عکس زغال با کیفیت بالا

  وکتور زغال دانلود رایگان انواع وکتور زغال png با بهترین کیفیت به صورت زمینه شفاف مناسب کارهای گرافیکی و چاپ در اندازه های بزرگ . فرمت: png قیمت : free
 20. S

  عکس چیپس png

  عکس چیپس با کیفیت

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , دانلود آهنگ جدید
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا