پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: باهم اختلاف نکنید، که پیشینیان شما دچار اختلاف شدند و نابود گشتند.
ائمه اطهار

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
باهم اختلاف نکنید، که پیشینیان شما دچار اختلاف شدند و نابود گشتند.

3
915
احادیث مرتبط :