امام جواد علیه السلام : کسی که راه ورود به کاری را نشناسد ، راه برون شدن از آن درمانده اش می کند .
ائمه اطهار

امام جواد علیه السلام :
کسی که راه ورود به کاری را نشناسد ، راه برون شدن از آن درمانده اش می کند .

1
775
احادیث مرتبط :
ائمه اطهار

پيامبر صلي الله عليه و آله
هر كس كارى را بدون شناخت انجام دهد ، تباه كارىِ او بيشتر است از آنچه سامان مى دهد .

11
1929