امام جواد علیه السلام : تأخیر در توبه کردن فریب خوردن است .
ائمه اطهار

امام جواد علیه السلام :
تأخیر در توبه کردن فریب خوردن است .

1
740
احادیث مرتبط :
ائمه اطهار

امام علی علیه السلام فرمودند:
هیچ گنهکارى را ناامید مکن. چه بسیار گناه آلوده اى که عاقبتى نیکو یافته است.

5
1533