امام جواد علیه السلام : در ظاهر ، دوست خدا و در باطن ، دشمن خدا مباش .
ائمه اطهار

امام جواد علیه السلام :
در ظاهر ، دوست خدا و در باطن ، دشمن خدا مباش .

1
759
احادیث مرتبط :
ائمه اطهار

امام علی علیه السلام فرمودند:
به بهشت دست نیابد مگر کسی که باطنش نیکو و نیّتش خالص باشد.

4
1454