امام جواد علیه السلام : شتاب مکن تا برسی یا نزدیک شوی .
ائمه اطهار

امام جواد علیه السلام :
شتاب مکن تا برسی یا نزدیک شوی .

1
177
احادیث مرتبط :