امام جواد علیه السلام : من از نهان و آشکار شما و فرجامی که به سوی آن می روید ، آگاه ترم .
ائمه اطهار

امام جواد علیه السلام :
من از نهان و آشکار شما و فرجامی که به سوی آن می روید ، آگاه ترم .

1
1091
احادیث مرتبط :