پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: هر گاه روزه دار غیبت کند، روزه‌اش را گشوده است.
ائمه اطهار

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر گاه روزه دار غیبت کند، روزه‌اش را گشوده است.

9
1575
احادیث مرتبط :
ائمه اطهار

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام فرمودند:
پدرم رسول خدا(ص) به من فرمود: «مبادا بخل بورزی؛ چون بخل آفت است و این آفت در بزرگوار نیست!»

6
1112