امام علی علیه السلام فرمودند: خودپسندى، سرآغاز کم خِرَدى است.
ائمه اطهار

امام علی علیه السلام فرمودند:
خودپسندى، سرآغاز کم خِرَدى است.

4
1376
احادیث مرتبط :