امام عسكرى عليه ‏السلام : بهترين برادر تو كسى است كه خطايت را فراموش كند و احسان تو را به خود ، به ياد آورد .
ائمه اطهار

امام عسكرى عليه ‏السلام :
بهترين برادر تو كسى است كه خطايت را فراموش كند و احسان تو را به خود ، به ياد آورد .

15
1030
احادیث مرتبط :