امام على عليه السلام : حكيم نيست آن كس كه مدارا نكند با كسى كه چاره اى جز مدارا كردن با او نيست.
ائمه اطهار

امام على عليه السلام :
حكيم نيست آن كس كه مدارا نكند با كسى كه چاره اى جز مدارا كردن با او نيست.

5
728
احادیث مرتبط :
ائمه اطهار

امام علی علیه السلام:
حکمت را هر کجا که یافتی فراگیر، زیرا حکمت گمشده هر مومن است.

7
875