امام على عليه السلام : اگر خواهان صفات عالى هستى از حرامها دورى كن .
ائمه اطهار

امام على عليه السلام :
اگر خواهان صفات عالى هستى از حرامها دورى كن .

4
381
احادیث مرتبط :
ائمه اطهار

امام على عليه السلام :
زيركى مؤمن به دورى كردنش از حرامها و شتاب او به سوى خصلتهاى والاست .

5
459