امام حسن عليه السلام : در پاسخ به اين سؤال كه زهد چيست؟ ـ : رغبت به تقواست .
ائمه اطهار

امام حسن عليه السلام :
در پاسخ به اين سؤال كه زهد چيست؟ ـ : رغبت به تقواست .

4
351
احادیث مرتبط :
ائمه اطهار

امام علي عليه السلام :
پرهيزكارى براى كسى كه به آن پناه برد، قلعه اى است استوار.

7
515