امام هادى عليه السلام : هر كس از خدا فرمان ببرد ، از او فرمان برند .
ائمه اطهار

امام هادى عليه السلام :
هر كس از خدا فرمان ببرد ، از او فرمان برند .

1
1743
احادیث مرتبط :
ائمه اطهار

امام حسين عليه السلام :بر هيچ چشم مؤمنى روا نيست كه ببيند خدا نافرمانى مى شود و چشم خود را فرو بندد ، مگر آن كه آن وضع را تغيير دهد .

13
2688
ائمه اطهار

امام هادى عليه السلام :
نافرمانى والدين، تنگدستى مى آورد و به ذلّت مى كشاند.

10
2622
ائمه اطهار

حضرت فاطمه عليهاالسلام :
اگر به آنچه تو را به آن فرمان مى دهيم عمل كنى و از آنچه برحذر مى داريم دورى كنى ، از شيعيان مايى و الاّ هرگز .

2
6928
logo-samandehi